O nas    Klienci    Referencje    Kontakt

WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
  • Opracowanie akt kat. Kat. A , B - 25, B - 50 (organizacji, zarządzania, planowania i sprawozdawczości)

  • Ewidencjonowanie w zapisie komputerowym, na właściwych drukach spisów zdawczo - odbiorczych przewidzianych dla akt osobowych pracowników zwolnionych

  • Porządkowanie akt płacowych list płac, kart wynagrodzeń - kat. B - 50

  • Ewidencjonowanie akt kat. B, których termin przechowywania nie upłynął

  • Wybrakowanie akt, których okres przechowywania upłynął zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzenie spisu akt wybrakowanych wraz z protokołem brakowania akt i wnioskiem do Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na wybrakowanie akt

  • Opracowanie dokumentacji technicznej i ewidencjonowanie na drukach spisów zdawczo - odbiorczych, przewidzianych dla tego rodzaju dokumentacji

  • Sporządzanie spisów dokumentacji uporządkowanej i wybrakowanej na obowiązujących drukach archiwalnych w formie papierowej i elektronicznej

  • Zorganizowanie wzorcowego archiwum zakładowego, składnicy akt oraz przeszkolenie personelu

  • Zapewniamy realizację usług w krótkich terminach, gwarantujemy konkurencyjne ceny i referencje
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG !!!